นครปฐม จัดกิจกรรมลดปริมาณฝุ่นละออง และจิตอาสา Big Cleaning Day

จังหวัดนครปฐม ร่วมกับเทศบาลนครนครปฐม สถาบันการศึกษา ข้าราชการ และภาคเอกชนจัดกิจกรรมลดปริมา…

Read More

สคร. 5 ราชบุรี เตือนอันตรายจากละอองไอของบุหรี่ไฟฟ้ามีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด

สคร.5 ราชบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค แนะให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจา…

Read More