โรงพยาบาลนครปฐมขานรับนโยบาย จัดกิจกรรม วันไตโลก ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง

วันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ ลานเอนกประสงค์หน้าองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ โรงพยาบาลนครปฐม จัดกิจกรรม …

Read More