มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ชมรมศิลปวัฒนธรรมและสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัด “พิธีไหว้คร…

Read More

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตสำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผ…

Read More