การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานคร ประชุมร่วมกับสมาชิกสมาพันธ์สมาคมเครือข่ายท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานคร ประชุมร่วมกับสมาชิกสมาพันธ์สมาคมเครือข่ายท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานคร โดยนางสาวพิมพกานต…

Read More

นครปฐม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกันพัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกันพัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแถลงข่าวแนะนำ…

Read More

นครปฐม สาธารณสุขชื่นชมโรงเรียนดำเนินการป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A และ B ในโรงเรียน ดูแลสุขภาพนักเรียนใกล้ชิด

สาธารณสุขชื่นชมโรงเรียนดำเนินการป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A และ B ในโรงเรียน ดูแลสุขภาพนักเรียนใกล้ชิด

โดยความร่วมมือกันอย่างรวดเร็วของฝ่ายสาธารณสุขและโรงเรียนในอำเภอกำแพงแสน ได้ร่วมกันจัดมาตรก…

Read More