สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้จัดทำมิวสิกวิดีโอเพลง “อาสาส่งใจ” และแคมเปญส่งกำลังใจจากบุคลากรสำนักงานยุวกาชาด ชมรมอาสายุวกาชาด เพื่อส่งไปยังทีมบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้า ต่อสู้กับวิกฤต โควิด-19

วีดีโอ  สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ “โควิด-19” ในประเทศไทย ท…

Read More

จังหวัดนครปฐม ชี้แจงสถานการณ์ COVID-19 จ.นครปฐม 27 มี.ค.63 พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 3 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 11 ราย มีผู้เฝ้าระวังรอผลตรวจ 13 ราย และกำลังรักษาในโรงพยาบาลขณะนี้ 8 ราย

จังหวัดนครปฐม ชี้แจงสถานการณ์ COVID-19 จ.นครปฐม 27 มี.ค.63 พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 3 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 11 ราย มีผู้เฝ้าระวังรอผลตรวจ 13 ราย และกำลังรักษาในโรงพยาบาลขณะนี้ 8 ราย

วันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ร้อยต…

Read More