สคร. 5 ราชบุรี เตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19 ไม่ปล่อยให้เด็กชวนกันไปเล่นน้ำ เสี่ยงจมน้ำเสียชีวิตได้

สคร.5

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค เตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใ…

Read More

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการฯ และองค์กรสมาชิกในจังหวัดนครปฐม ร่วมกับจังหวัดนครปฐม มอบถุงยังชีพ

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการฯ และองค์กรสมาชิกในจังหวัดนครปฐม ร่วมกับจังหวัดนครปฐม มอบถุงยังชีพ

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการฯ และองค์กรสมาชิกในจังหวัดนคร…

Read More

รวมพลังคุณธรรม สู้ศึก Covid-19 Moral Fight Covid “ ให้รัก…พาเราไป”

รวมพลังคุณธรรม สู้ศึก Covid-19 Moral Fight Covid “ ให้รัก…พาเราไป”

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน…

Read More