สคร. 5 ราชบุรี รณรงค์ให้ประชาชนตรวจ HIV “เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้”

สคร. 5 ราชบุรี รณรงค์ให้ประชาชนตรวจ HIV “เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้”

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค รณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจและเห็นควา…

Read More

จังหวัดนครปฐม ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดทำสวนสาธารณะแปลงเรือนจำกลางนครปฐมเดิม เพื่อปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะของชาวนครปฐม

จังหวัดนครปฐม ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดทำสวนสาธารณะแปลงเรือนจำกลางนครปฐมเดิม เพื่อปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะของชาวนครปฐม

จังหวัดนครปฐม ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดทำสวนสาธารณะแปลงเรือนจำกลางนครปฐมเ…

Read More

วัดไผ่ล้อม ขอเชิญร่วมพิธีขอขมากรรม!! ถอนคำสาบาน ถอนคำสาปแช่ง ‘ตั้งสัจจะ ลด ละ เลิก สิ่งไม่ดีทั้งปวง’ ‘ปฏิญาณตนเริ่มต้นชีวิตใหม่ รับพรมงคล’วันเข้าพรรษา

วัดไผ่ล้อม ขอเชิญร่วมพิธีขอขมากรรม!! ถอนคำสาบาน ถอนคำสาปแช่ง ‘ตั้งสัจจะ ลด ละ เลิก สิ่งไม่ดีทั้งปวง’ ‘ปฏิญาณตนเริ่มต้นชีวิตใหม่ รับพรมงคล’วันเข้าพรรษา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม ได้แจ้งว่า ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.09 น. ทางว…

Read More