ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี ร่วมค้นหาบุคคลสูญหาย

ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี ร่วมค้นหาบุคคลสูญหาย

ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี ได้รับการประสานจาก กอ.รมน มีบุลคลสูญหายในพื้นที่ หมู่ 1…

Read More