นครปฐม พาณิชย์จังหวัดจัดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot 7 ลดราคาสินค้า สูงสุด 70 เปอร์เซ็นต์

นครปฐม พาณิชย์จังหวัดจัดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot 7 ลดราคาสินค้า สูงสุด 50 เปอร์เซ็นต์

วันที่ 13 พ.ย. 63 นายพงศ์สุธี สุขศิริ พาณิชย์จังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการ…

Read More