อธิบดี พช.ปลื้มโครงการ “10,000 ก้าว ชาว พช. สุขภาพดี” สำเร็จตามเป้าหมาย กระตุ้นบุคลากร พช.หันมาออกกำลังกาย

อธิบดี พช.ปลื้มโครงการ “10,000 ก้าว ชาว พช. สุขภาพดี” สำเร็จตามเป้าหมายกระตุ้นบุคลากร พช.ห…

Read More

นครปฐม นายกเหล่ากาชาดฯ รับมอบรถวีลแชร์เพื่อส่งมอบให้ผู้พิการ ยากไร้

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วย นา…

Read More