อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี อธิบดี พช. ส่งใจ-เสริมพลัง แก่ผู้เข้าอบรม ในพิธีปิดหลักสูตรวิทยากรและผู้นำการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 ตามหลัก “บวร”

อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี อธิบดี พช. ส่งใจ-เสริมพลัง แก่ผู้เข้าอบรม ในพิธีปิดหลักสูตรวิทยากรและผู้นำการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 ตามหลัก "บวร"

⏰วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมวัดป่าศรีแสงธรรม ต.ห้วยยาง อ.…

Read More

โรงพยาบาลนครปฐมจัดโครงการ ” ส่งเสริมความรู้ เข้าถึงการรักษา ลดการตีตรายุติโรคเอดส์ “

โรงพยาบาลนครปฐมจัดโครงการ " ส่งเสริมความรู้ เข้าถึงการรักษา ลดการตีตรายุติโรคเอดส์ "

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นพ.มารุต​ วัฒนวงศ์วิบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นประธา…

Read More