ฉะเชิงเทรา ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนาและสถาบันกษัตริย์ “อธิบดี พช.” เทิดวันพ่อแห่งชาติ 2563 เป็นประธานพิธีบรรพชาสามเณร 98 คน และอบรมศีลจาริณี 69 คน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

ฉะเชิงเทรา ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนาและสถาบันกษัตริย์ “อธิบดี พช.” เทิดวันพ่อแห่งชาติ 2563 เป็นประธานพิธีบรรพชาสามเณร 98 คน และอบรมศีลจาริณี 69 คน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ศาลาค่ายพุทธบุตร วัดโพนงาม ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉ…

Read More