สคร. 5 ราชบุรี เผยแม้วัคซีนจะมีความปลอดภัย แต่ยังแนะนำให้เฝ้าระวังอาการหลังฉีด 30 นาที

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค เน้นย้ำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของไ…

Read More

การยาสูบแห่งประเทศไทย จับมือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พัฒนาโครงการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานในองค์กร

การยาสูบแห่งประเทศไทย จับมือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พัฒนาโครงการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานในองค์กร

การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหย…

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมสร้างพลังสตรีขับเคลื่อนชุมชน สู่ความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุข และวันสตรีสากล 2564

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมสร้างพลังสตรีขับเคลื่อนชุมชน สู่ความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุข และวันสตรีสากล 2564

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายรัฐศาสตร์ …

Read More