ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เน้นย้ำ เป็นย่างก้าวที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี ทำให้ความรู้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน

วันนี้ (1 ต.ค.64) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสน…

Read More

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายประยูร รัตนเสนีย์อธิบดีกรมส่งเสริม…

Read More

เปิดมุมมอง AIS  31 ปี เส้นทางการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อคนไทย เน้นย้ำ 3 ประสาน ประชาชน-รัฐ-เอกชน ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่การแข่งขันในตลาดโลก

1 ตุลาคม 2564: ในโอกาสครบรอบ 31 ปี ก้าวสู่ปีที่ 32 ของ AIS ในฐานะ Digital Life Service Pro…

Read More