เทศบาลเมืองนครปฐม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลเมืองนครปฐม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองนครปฐม เวลา 11.30 น. เทศบาลเมื…

Read More