สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 129 ณ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จบำเพ็ญ…

Read More

สมาชิกวุฒิสภา พบปะพร้อมบรรยายพิเศษแก่บุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการศึกษา และในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมช้างอุโบสถวัดไร่ขิง พระอารามหลวงอ.สามพราน จ.นครปฐม หม่…

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบ 28 กันยายน 2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่…

Read More

สมาชิกวุฒิสภาเยี่ยมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา อ.พุทธมณฑล

วันที่ 26 กันยายน 2565 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ…

Read More

AIS ผนึก 3 กระทรวงหลัก สธ. ศธ. มท พร้อม พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดตัว “หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์” ยกระดับการศึกษายุคดิจิทัล ครั้งแรกของไทย ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชนผ่านการเรียนการสอนทั่วประเทศ

AIS จับมือภาครัฐ 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย…

Read More

สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าอนันต์ ฯ – ไร่ขิงวิทยา ร่วมกับโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาและเทศบาลเมืองไร่ขิง แถลงข่าว เดิน-วิ่ง ไร่ขิงมินิมาราธอน2022 Raikhing Mini Marathon2022/ @เกาะลัดอีแท่น

วันที่ 18 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมพุทธรักษา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพรานจ.นครปฐม นาย…

Read More

ราชบุรี สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ จับมือ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเดิมโครงการ “อบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา” โซนภาคกลางและภาคตะวันตก เพื่อเสริมความรู้เพิ่มทักษะความเข้าใจเเละสร้างภูมิคุ้มกันต่อเปลี่ยนเเปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์

วันที่ 17 ก.ย. 2565 ณ ภูผาผึ้ง รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ได้มีพิธีเปิดโครงการ “อบรมทักษะ…

Read More

จังหวัดนครปฐมรับมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ ตามโครงการรถเข็นนั่ง ปันสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมทับแก้ว ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์เจริญศิริโชต…

Read More

นครปฐม ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (คำของบประมาณ)

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องเจดีย์ ๓–๔ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวารวดี จังหวัดนครปฐม นายส…

Read More

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2565

วันที่ 14 กันยายน 2565  ที่วัดมงคลประชาราม ตำบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิร…

Read More