จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

วันที่ 28 มกราคม 2563 ที่บริเวณสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม อำเภอมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เ…

Read More

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ดำเนินมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่าอย่างเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ดำเนินมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่าอย่างเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในขณะนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒน…

Read More

รายงานข่าวกรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ( Novel Coronavirus 2019) ประจำวันที่ 26 มกราคม 2563

สถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบ จากไวรัสโคโรนา ในประเทศจีน ได้แพร่ขยายเข้าสู่ประเทศไทย กร…

Read More

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นประธานเปิดงานหอการค้านครปฐมแฟร์ 2020 “เทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม” ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นประธานเปิดงานหอการค้านครปฐมแฟร์ 2020

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐ…

Read More

มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกี…

Read More

หลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม มอบจอแอลอีดี 4 จอใหญ่ให้กับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

คณะสงฆ์จังนครปฐมได้ประโยชน์มากมายที่หลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม มอบจอแอลอีดีรวม 4จอใหญ่ ให้กับคณะสงฆ์จังนครปฐม จำนวนกว่าสองล้านบาท ไว้ใช้สนองงานคณะสงฆ์ โดยติดตั้ง ณ อาคารราชวิริยาลังการ และอาคารพระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อาคารละ 2 จอ ซึ่งเป็นสถานที่ประชุมคณะสงฆ์ รวมทั้ง จัดการอบรมในงานด้านต่างๆของคณะสงฆ์ ทั้ง ของคณะสงฆ์ภาค 14 และคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม รวมทั้งเป็นที่จัดงานสำคัญระดับประเทศ อย่างเช่น โครงการสร้างความปองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5 ซึ่งหลังจากได้มีการติดตั้งและใช้จอแอลอีดี ถือว่าได้ประโยชน์มากมาย เมื่อมีการใช้สถานที่อาคารดังกล่าว จัดกิจกรรมต่างๆจะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางด้านพระธรรมโพธิมงคล รักษาการเจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี ได้มอบใบประกาศคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมถวายแด่ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ที่ได้มอบจอแอลอีดีให้กับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ในงานกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไป และพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดกุญชร วรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 14 ยังได้กล่าวชื่นชมและยกย่องความเสียสละที่พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ที่ได้สนับสนุนมอบอุปกรณ์สำนักงาน จอแอลอีดี จำนวน 4 จอ มูลค่า กว่าสองล้านบาท ให้กับคณะสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวงอีกด้วย

คณะสงฆ์จังนครปฐมได้ประโยชน์มากมายที่หลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม มอบจอแอลอีดีรวม 4จอใหญ…

Read More

จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีจังหวัดนครปฐม 2563

จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีจังหวัดนครปฐม 2563

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ร่วมกับหอการค้าจังหว…

Read More

ผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม อาการดีขึ้น

ผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม อาการดีขึ้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุ…

Read More

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น

วันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุริน รักษาแก้ว ประชาสัมพันธ์จ…

Read More

สคร. 5 ราชบุรี แนะยึดหลัก สุก ร้อน สะอาด ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในช่วงเทศกาลตรุษจีน

สคร.5

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค แนะยึดหลัก สุก ร้อน สะอาด ป้องกั…

Read More