โรงพยาบาลนครปฐมจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมทาสีเส้นทางเท้ารอบอาคารผู้ป่วย ร่วมกับจิตอาสานักเรียน

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นประธานในพ…

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสร้างความตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ตลอดจนสร้างตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน

วันที่ 24 มกราคม 2566 ที่บริเวณทางข้ามหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม และโรงเรียนอนุบาลนครปฐม…

Read More

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม (แห่งใหม่) เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่กว้างขวาง สะดวก ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 23 มกราคม 2566 ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม หมู่ที่ 6 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง …

Read More

สภากาชาดไทย ปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น ร่วมในโครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง” ของ กทม.

สภากาชาดไทย ปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น ร่วมในโครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง” ของ กทม.

วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และนาย…

Read More

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิก…

Read More

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายดำเนินการตามค่านิยมและวัฒนธรรการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รุ่นที่ 1 ภาคกลาง วันที่ 19 – 20 มกราคม 2566

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่นสำนักงานคณะกรรมการก…

Read More

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ Lions Clubs International Youth Camp and Exchange

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิ…

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศั…

Read More

นครปฐมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา มทร.รัตนโกสินทร์ ครบรอบ 18 ปี

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 18 …

Read More

ผู้บัญชาการทหารอากาศ เปิดงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ ประจำปี 2566

ผู้บัญชาการทหารอากาศ เปิดงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ ประจำปี 2566

พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง พรรณประภา วัณณรถ…

Read More