อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมงานแถลงข่าว RMUT We are One เพราะเราเป็นหนึ่ง

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบด…

Read More

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธี (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง กับ บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบด…

Read More

มทร.รัตนโกสินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ กิจกรรม ‘แฟนฉัน Fan Art’ วาดความคิดถึง

นางสาวฉันท์สินี ปฐมรัตน์  (น้องใหม่) นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยเพาะช…

Read More

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมกับกรมคุ้มครองสิ…

Read More

มทร.รัตนโกสินทร์ เข้ารับใบอนุญาตและเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ชื่อ “ศูนย์พัฒนาความสามารถทางอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : RMUTR Electronic & Computer Proficiency Improvemet Center”

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติอธิการบดี มอบหมาย ด…

Read More

เซ็นทรัลพัฒนา ชวนเปิด [นคร] ปฐมบทใหม่แห่งการใช้ชีวิต ผ่านผลงาน Art Story ร่วมสมัย ฝีมือนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงบนป้ายโครงการเซ็นทรัล นครปฐม

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืนและผู้…

Read More

นครปฐม กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ชวนเที่ยวงานยิ่งใหญ่ “เยือนวังเก่า เล่าวันวาน ผ่านสำรับอาหาร”สบายตา สบายใจ สบายท้อง กับประเพณีวัฒนธรรมและอาหารหลากหลาย

วันที่ 23 กันยายน 2566 ที่บริเวณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยา…

Read More

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอบางเลน ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน มีความคล่องตัว ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง

วันที่ 22 กันยายน 2566 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่…

Read More

เรือนจำกลางนครปฐม ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานกระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยชิบะ เยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบยุติธรรมทางอาญาด้านผู้กระทำผิดหญิง ณ เรือนจำกลางนครปฐม

ที่เรียนจำกลางนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายขวัญไชย สันติภารภพ ผู้บัญชาการเรือนจำกลาง…

Read More

นครปฐม องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 ออกหน่วยเคลื่อนที่ผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคตาและทัตกรรม

วันที่ 21 กันยายน 2566 ที่โรงพยาบาลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมศาสตราจารย์ เกียรติคุณ น…

Read More