สคร. 5 ราชบุรี สนับสนุนให้ยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 3 ชนิด

สคร.5 ราชบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค สนับสนุนให้ยกเลิกการใช้สารเคมีทา…

Read More

สคร. 5 ราชบุรี แนะประชาชนเร่งกำจัดขยะมูลฝอยหลังน้ำลด ป้องกันโรคไข้ฉี่หนู

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค แนะประชาชนกำจัดขยะมูลฝอย ในบริเว…

Read More

สคร. 5 ราชบุรี แนะ 7 วิธีขับขี่ช่วงฝนตกและน้ำท่วมขัง ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

สคร.5

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชนผู้ขับขี่ยานพาหนะช่ว…

Read More

นครปฐม ผอ.รพ.นฐ. เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรในเครือข่ายในการให้การดูแลแบบประคับประคองแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 5

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม นายแพทย์ วีรศักดิ์ …

Read More

สคร. 5 ราชบุรี แนะประชาชนดูแลสุขภาพ ระวังป่วยด้วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ

สคร.5

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค แนะประชาชนดูแลสุขภาพ ระวังป่วยด้…

Read More

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตสำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผ…

Read More

สุขภาพจิตแนะ เสพโซเชียล ใช้หลัก 5 อย่า 3 ควร

  เมื่อเห็นคนไลฟ์สดหรือโพสต์ข้อความจะทำร้ายตัวเองหรือสั่งเสียเป็นนัยๆเช่นลาก่อนอโหสิก…

Read More

สคร. 5 ราชบุรี เตือนประชาชนช่วงฝนตกฟ้าคะนอง ระมัดระวังฟ้าผ่า

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่5 จังหวัดราชบุรีกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระมัดระวังฟ้าผ่าในช่วงฝ…

Read More

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ประชุมเครือข่ายด้านการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สคร.5 ราชบุรี ประชุมเครือข่ายด้านการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัย…

Read More

สคร. 5 ราชบุรี แนะผู้เดินทางไปต่างประเทศดูแลตัวเองไม่ให้ถูกเห็บหมัดกัด เพื่อป้องกันโรคลายม์

สคร.5

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค เผยโรคลายม์ ไม่ใช่โรคใหม่ พบได้ใ…

Read More