สคร. 5 ราชบุรี แนะ 6 วิธีรับมืออากาศหนาว

สคร.5 ราชบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนในช่วงนี้อุณหภูมิลดล…

Read More

สคร. 5 ราชบุรี เตือนประชาชนระวังป่วยโรคอุจจาระร่วง แนะยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด”

สคร.5 ราชบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังป่วยโรคอุจจาระร…

Read More

สาธารณสุขนครปฐม จัดเต็มบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขคริคศาสนิกชน ที่เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสันตปาปา ณ วัดนักบุญเปรโตร นครปฐม

สาธารณสุขนครปฐม จัดเต็มบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขคริคศาสนิกชน ที่เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสันตปาปา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจัง…

Read More

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชนฯ เรื่อง”เฝ้าระวังและกำกับการโฆษณาให้ถูกต้องตามกฎหมาย”

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  สำนักงานสาธารณส…

Read More

สคร. 5 ราชบุรี แนะนักท่องเที่ยวขึ้นดอยรับอากาศหนาว ระวังอุบัติเหตุทางถนน

สคร.5 ราชบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค แนะนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางขึ้น…

Read More

สคร. 5 ราชบุรี สนับสนุนให้ยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 3 ชนิด

สคร.5 ราชบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค สนับสนุนให้ยกเลิกการใช้สารเคมีทา…

Read More

สคร. 5 ราชบุรี แนะประชาชนเร่งกำจัดขยะมูลฝอยหลังน้ำลด ป้องกันโรคไข้ฉี่หนู

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค แนะประชาชนกำจัดขยะมูลฝอย ในบริเว…

Read More

สคร. 5 ราชบุรี แนะ 7 วิธีขับขี่ช่วงฝนตกและน้ำท่วมขัง ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

สคร.5

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชนผู้ขับขี่ยานพาหนะช่ว…

Read More

นครปฐม ผอ.รพ.นฐ. เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรในเครือข่ายในการให้การดูแลแบบประคับประคองแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 5

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม นายแพทย์ วีรศักดิ์ …

Read More

สคร. 5 ราชบุรี แนะประชาชนดูแลสุขภาพ ระวังป่วยด้วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ

สคร.5

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค แนะประชาชนดูแลสุขภาพ ระวังป่วยด้…

Read More