ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตสำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผ…

Read More

สุขภาพจิตแนะ เสพโซเชียล ใช้หลัก 5 อย่า 3 ควร

  เมื่อเห็นคนไลฟ์สดหรือโพสต์ข้อความจะทำร้ายตัวเองหรือสั่งเสียเป็นนัยๆเช่นลาก่อนอโหสิก…

Read More

สคร. 5 ราชบุรี เตือนประชาชนช่วงฝนตกฟ้าคะนอง ระมัดระวังฟ้าผ่า

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่5 จังหวัดราชบุรีกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระมัดระวังฟ้าผ่าในช่วงฝ…

Read More

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ประชุมเครือข่ายด้านการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สคร.5 ราชบุรี ประชุมเครือข่ายด้านการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัย…

Read More

สคร. 5 ราชบุรี แนะผู้เดินทางไปต่างประเทศดูแลตัวเองไม่ให้ถูกเห็บหมัดกัด เพื่อป้องกันโรคลายม์

สคร.5

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค เผยโรคลายม์ ไม่ใช่โรคใหม่ พบได้ใ…

Read More

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ราชบุรี แนะนำการสื่อสารภายในครอบครัว

การสื่อสารต่อกันจะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ดี ในการทำให้อีกฝ่ายมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น และการสื่อส…

Read More

สคร. 5 ราชบุรี เตือนประชาชนระวังเด็กจมน้ำช่วงหน้าฝน

สคร.5

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค เตือนช่วงหน้าฝนนี้ขอให้ชุมชน โรง…

Read More

โรงพยาบาลนครปฐม จัดโครงการลดภาวะโลกร้อน เลิกใช้ถุงพลาสติก และงานสัปดาห์เภสัชกรรม

โรงพยาบาลนครปฐม จัดโครงการลดภาวะโลกร้อน เลิกใช้ถุงพลาสติก และงานสัปดาห์เภสัชกรรม “เภสัชกรอ…

Read More

สคร. 5 ราชบุรี เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายอย่างใกล้ชิด พร้อมแนะมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

สคร.5 ราชบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคไข…

Read More

กรมควบคุมโรค ร่วมกับทุกภาคส่วน รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมแนะมาตรการเข้มข้น ป้องกันโรคไข้เลือดออก

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับทุกภาคส่วน รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมแนะม…

Read More