รายงานข่าวกรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ( Novel Coronavirus 2019) ประจำวันที่ 26 มกราคม 2563

สถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบ จากไวรัสโคโรนา ในประเทศจีน ได้แพร่ขยายเข้าสู่ประเทศไทย กร…

Read More

ผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม อาการดีขึ้น

ผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม อาการดีขึ้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุ…

Read More

สคร. 5 ราชบุรี แนะยึดหลัก สุก ร้อน สะอาด ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในช่วงเทศกาลตรุษจีน

สคร.5

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค แนะยึดหลัก สุก ร้อน สะอาด ป้องกั…

Read More

โรงพยาบาลนครปฐม ออกแถลงการณ์ สำหรับประชาชน กรณีสงสัยผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่

โรงพยาบาลนครปฐม ออกแถลงการณ์ สำหรับประชาชน กรณีสงสัยผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น โรงพยาบาลนครปฐม ออกแถลงการณ์ สำหรับประชาชน กรณีสงสัยผู้…

Read More

นครปฐมยืนยันประสิทธิภาพมาตรการเฝ้าระวังผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

นครปฐมยืนยันประสิทธิภาพมาตรการเฝ้าระวังผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

จังหวัดนครปฐม จัดระบบเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเขื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จากเมืองอู…

Read More

สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี จัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุง “วิ่งไล่ยุง”

กิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุง “วิ่งไล่ยุง”

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณหน้าที่ว่า…

Read More

สคร. 5 ราชบุรี เตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงดูแลตนเองเป็นพิเศษช่วงมีฝุ่นขนาดเล็ก

สคร.5 ราชบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยง อาทิ กลุ…

Read More

สคร. 5 ราชบุรี แนะวิธีป้องกันโรคปอดอักเสบ พร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

สคร.5

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมควบคุมโรค ติดตามสถาน…

Read More

นครปฐม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี จัดประชุมเครือข่ายด้านการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สคร.5 ราชบุรี ประชุ…

Read More

สคร. 5 ราชบุรี แนะประชาชนยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” เพื่อป้องกันโรคจากพยาธิตัวตืด

สคร.5

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนรับประทานอาหารโดยยึด…

Read More