สคร. 5 ราชบุรี ห่วงใยสังคมสูงวัย แนะการป้องกันอุบัติเหตุหกล้มในห้องน้ำ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแนะนำวิธีการป้องกันและการจัดห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ ให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหกล้มในห้องน้ำ จากข้อมูลที่พบว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2565 นี้ โดยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 20 หรือสูงถึง 12 ล้านคนและจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติได้คาดการณ์ว่าในปี 2580 จะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุประมาณ ร้อยละ 30 และจะพบผู้สูงอายุอยู่ลำพังหรืออยู่กับผู้สูงอายุด้วยกัน  กว่าร้อยละ 30

       แพทย์หญิงรพีพรรณ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กล่าวว่าการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ที่นับวันจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นเนื่องจากจำนวนและอายุขัยของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ยิ่งอายุมากขึ้นจะยิ่งเพิ่มโอกาสการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม โดยสถานการณ์การพลัดตกหกล้มในประเทศไทยพบว่ากว่า    1 ใน 3 ของผู้สูงอายุ หกล้มทุกปี สถานที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในบ้าน ร้อยละ 65 และ     ในห้องน้ำ ร้อยละ 30 ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการลื่น สะดุด หรือก้าวพลาดบนพื้นระดับเดียวกันมากถึงร้อยละ 61 แต่ยังพบว่าสูงถึงร้อยละ 80 พักอาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่เหมาะสม   เช่น ไม่มีราวเกาะในห้องน้ำ และใช้ส้วมนั่งยอง เป็นต้น

 แพทย์หญิงรพีพรรณ กล่าวต่อไปว่า ข้อแนะนำสำหรับห้องน้ำผู้สูงอายุที่ปลอดภัย     มีดังนี้ 1) จัดห้องน้ำให้อยู่ติดกับห้องนอน ไม่ควรมีกลอนประตู 2) มีแสงสว่างเพียงพอ       ทั้งกลางวันและกลางคืนให้ผู้สูงอายุมองเห็นได้ชัดเจน 3) พื้นเรียบเสมอกัน แบ่งพื้นที่เป็น   ส่วนแห้ง ส่วนเปียกปูด้วยวัสดุผิวหยาบและมีความหนืด หรือใช้แผ่นรองกันลื่น 4) ใช้โถส้วมเป็นแบบชักโครกหรือแบบนั่งราบ และติดตั้งราวจับบริเวณโถส้วมและเก้าอี้นั่งอาบน้ำ 5) มีเก้าอี้นั่งอาบน้ำติดอยู่กับที่ มีพนักพิงและที่พักแขน 6) ทำประตูห้องน้ำให้เป็นบานเลื่อนแบบกว้างเพื่อที่ผู้สูงอายุจะได้เปิดปิดหรือเข้าออกได้อย่างสะดวกพร้อมทั้งขอความร่วมมือชุมชนหรือเพื่อนบ้าน ที่มีผู้สูงอายุอยู่บริเวณใกล้เคียง ให้ช่วยกันดูแลถามไถ่ผู้สูงอายุที่อาจอยู่เพียงลำพัง และหากพบเห็นสิ่งผิดปกติขอให้รีบโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้าน หรือบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โทร.1669 ทันที    หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี เบอร์ติดต่อ 032310804 หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 แพทย์หญิงรพีพรรณ กล่าวปิดท้าย

Related posts