มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ โรงแรม อวานี พลัส เขาหลัก รีสอร์ท จังหวัดพังงา

ระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโค…

Read More

มทร.รัตนโกสินทร์ ประชุมหารือทางด้านวิชาการ ระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์ กับ Chongqing Technology and Business University

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการ…

Read More

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย…

Read More

รองฯ ชยชัย เปิดโครงการพัฒนาทุนวัฒนธรรมทวารวดีสร้างสรรค์ฯ ภายใต้การสนับสนุนของ บพท.

เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม 2566 นายชยชัย  แสงอินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้เกียรติเป…

Read More

รองผู้ว่าฯ นครปฐม นำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่ม เนื่องในพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ (6 พ.ค.66) ที่ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายกองเอกพงศ…

Read More

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม ด้านเด็กและเยาวชน

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) เป็นประธ…

Read More

คณะวิทยาการจัดการ มรน. จับมือสถานประกอบการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

วันที่ 27 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย…

Read More

สำนักงาน กสทช. จัดการอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการผลิตรายการโทรทัศน์

วันที่ 26 เมษายน 2566 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึง…

Read More

มูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( มูลนิธิ อพ.สธ.) มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กองทัพเรือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน รวมใจร่วมวางปะการังเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ

ชลบุรี วันที่ 22 เมษายน 2566 มูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา…

Read More

นางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครปฐม ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจ…

Read More