นครปฐมชี้แจงสถานการณ์และช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร กรณีเกิดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส โคโรนา2019 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมอภิรมย์ฤดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ร้อยตรี พงศธ…

Read More