พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จมาทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.14 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จมาทรง…

Read More

เอไอเอส ภูมิภาค-ภาคกลาง ร่วมสร้างสีสันสืบสานประเพณีลอยกระทง

เอไอเอส ร่วมสร้างสีสัน สืบสานประเพณีลอยกระทง ลงพื้นที่เยี่ยมร้านลูกค้า ร้าน ARS และ ร้าน b…

Read More