หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าควบคุม (สิงโต) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จากการตรวจสอบพบว่ามีสิงโตในครอบครอง จำนวน 28 ตัว พร้อมทั้งสุ่มตรวจด้วยการสแกนหาไมโครชิพในตัวสิงโต จำนวน 5 ตัว พบว่าถูกต้องตรงกับที่ได้แจ้งครอบครองไว้

วันที่ 26 มกราคม 2567 นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ…

Read More

นครปฐมเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่!! งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 9 “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์” เร่งไทยช่วยหยุดโลกเดือด ชวนช้อปสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรทั่วประเทศ

3 วันเท่านั้น!! “งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 9” เริ่มตั้งแต่วันนี้- 28 มกราคม 2567 งานเดียวเที่…

Read More