รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน ช่วงนครปฐม – ชุมพร และทดสอบการเดินขบวนรถพิเศษท่องเที่ยว SRT ROYAL BLOSSOM เพื่อช่วยเสริมศักยภาพในการเดินทางและการท่องเที่ยวในประเทศ

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่สถานีรถไฟนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รั…

Read More

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานพิธีรับและประดับเข็ม ภปร. ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ที่เข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐ…

Read More