มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ ลานจัน พระวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย…

Read More

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพชั้นสูงพร้อมสร้างนวัตกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ ปัญญาประดิษฐ์ และข้อมูลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการ…

Read More