จังหวัดนครปฐม เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 เพื่อรองรับผู้ป่วย ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

จังหวัดนครปฐม เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 เพื่อรองรับผู้ป่วย ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิด…

Read More