นครปฐม..รับมอบสิ่งของช่วยเหลือในการควบคุมป้องกันโรค

นครปฐม..รับมอบสิ่งของช่วยเหลือในการควบคุมป้องกันโรค

วันที่ 29 เมษายน 2564 ที่ห้องแถลงข่าว ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายรัฐ…

Read More

นครปฐม รับมอบสิ่งของช่วยเหลือ และสนับสนุนในการควบคุมป้องกันโควิด-19

จังหวัดนครปฐมรับมอบสิ่งของจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงสถาน…

Read More