นครปฐม รับมอบสิ่งของช่วยเหลือ และสนับสนุนในการควบคุมป้องกันโควิด-19

จังหวัดนครปฐมรับมอบสิ่งของจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงสถาน…

Read More