นครปฐม หารือพัฒนาคลองเจดีย์บูชาอย่างยั่งยืนตามหลักประชารัฐ

นครปฐม หารือพัฒนาคลองเจดีย์บูชาอย่างยั่งยืนตามหลักประชารัฐ

วันนี้ (8 ก.ย.63) ที่ที่ห้องประชุมพิมานปฐม ศาลากลางจังหวัดนคปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าร…

Read More