นครปฐม อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ผู้ผ่านการฝึกอบรมในโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมมือ กรมอนามัย เดินหน้าจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตอาสาสม…

Read More