นายก อบจ.นครปฐมนำ ส.อบจ.ข้าราชการ สวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เวลา 17.04 น.วันที่ 19 ธันวาคม 2565  ที่พระอุโบสถ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหารต.พระปฐมเจด…

Read More