ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เน้นย้ำ เป็นย่างก้าวที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี ทำให้ความรู้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน

วันนี้ (1 ต.ค.64) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสน…

Read More