พนักงาน IFEC ร้องขอความเป็นธรรม ยังไม่ได้รับเงินค่าจ้าง นาน 2 ปี แม้ศาลมีคำสั่ง แต่ยังถูกเบี้ยวเงิน

พนักงาน IFEC  ร้องขอความช่วยเหลือ และความเป็นธรรม  ในกรณีที่กรรมการของIFEC ในชุดปัจจุบัน เ…

Read More