มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2567

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิกา…

Read More

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมงานแถลงข่าวหลักสูตรพัฒนานักนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ เปิดการอบรมหลักสูตร Commu Max สำนักงานสำนักวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบ…

Read More