มท.1 ขอบคุณ อช. และ ผู้นำ อช. ทั่วประเทศ เนื่องในวาระครบ 52 ปี สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน

มท.1 ขอบคุณ อช. และ ผู้นำ อช. ทั่วประเทศ เนื่องในวาระครบ 52 ปี สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้…

Read More