สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม จัดงานประกวดนางสาวไทย เพื่อค้นหาสาวงามที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นตัวแทนจังหวัดนครปฐม สู่เวทีประกวดนางสาวไทย ปี 2567 และการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม จัดงานประกวดนางสาวไทย เพื่อค้นหาสาวงามที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นตัวแทนจังหวัดนครปฐม สู่เวทีประกวดนางสาวไทย ปี 2567 และการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ

วันที่ 30 มกราคม 2567 ที่โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ …

Read More