เปิดมุมมอง AIS  31 ปี เส้นทางการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อคนไทย เน้นย้ำ 3 ประสาน ประชาชน-รัฐ-เอกชน ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่การแข่งขันในตลาดโลก

1 ตุลาคม 2564: ในโอกาสครบรอบ 31 ปี ก้าวสู่ปีที่ 32 ของ AIS ในฐานะ Digital Life Service Pro…

Read More