เอไอเอสร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ที่คว้ารางวัล ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ (Line Sticker) AIS x มหาวิทยาลัยมหิดล

จากที่เอไอเอสได้ออกแคมเปญ AIS STICKERS DESIGN  CONTEST FOR UNIVERSITY 2022 ประกวดออกแบบสติ…

Read More

เอไอเอสร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่คว้า AIS  STICKERS  DESIGN  CONTEST  FOR  UNIVERSITY 2022

จากที่เอไอเอสได้ออกแคมเปญ ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ (Line Sticker) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตน…

Read More