สคร. 5 ราชบุรี เตือนประชาชนช่วงฝนตกฟ้าคะนอง ระมัดระวังฟ้าผ่า

สคร.5

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระมัดระวังฟ้าผ่าในช่…

Read More

ททท.สำนักงานราชบุรี จัดพิธีมอบสัญลักษณ์ SHA แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว จ.ราชบุรี ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน SHA

ททท.สำนักงานราชบุรี จัดพิธีมอบสัญลักษณ์ SHA แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว จ.ราชบุรี ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน SHA

เช้าวันนี้ ( 23 กรกฎาคม 2563) ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายฉัททันต์ กุญชร …

Read More

อธิบดี พช. เสริมศักยภาพผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ สร้างองค์ความรู้ “การเติมน้ำลงดิน” จัดการน้ำผ่านเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

อธิบดี พช. เสริมศักยภาพผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ สร้างองค์ความรู้ “การเติมน้ำลงดิน” จัดการน้ำผ่านเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็น…

Read More

นครปฐม..ประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

นครปฐม..ประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

จังหวัดนครปฐมหารือการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการพ…

Read More

นครปฐม..ผู้ว่าฯ ขอพี่น้องนครปฐม การ์ดอย่าตก

นครปฐม..ผู้ว่าฯ ขอพี่น้องนครปฐม การ์ดอย่าตก

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมขอความร่วมมือชาวนครปฐมทุกคน ปฏิบัติตามนครปฐม 6 วิถีใหม่ ป้องกันกา…

Read More

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็น…

Read More

วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม เชิญร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล !!! บวชฟรี !!!

วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม เชิญร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล !!! บวชฟรี !!!

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ได…

Read More

คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคมเปิดอบรมหลักสูตร นพม.8

คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคมเปิดอบรมหลักสูตร นพม.8

พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานมูลนิธิ คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม นำผู้เข้ารับการอบรมหลั…

Read More

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ราชบุรี จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม …

Read More

ชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี เปิดศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี

ชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี เปิดศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ ตลาดป่าชุมชนบ้านลานคา ชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติจั…

Read More