“ซีพีเอ็น” ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม แถลงข่าวจัดงาน “นครปฐม ร่วมใจ สานพลังประชารัฐ 2562” นำโดย งาน The Best Of Nakhonpathom , The Sense Of Orchid 2019 และ เทศกาลกินกุ้งพุงกาง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา เวลา 11.30 น. บริษัท เซ็นทรัล…

Read More

นครปฐม นายแพทย์ วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรม Good health & Good Culture

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณหน้าพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุ…

Read More

นครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐมเป็นประธาน พิธีเปิดตู้รับบริจาค “กองทุน ๑ บาท ช่วยผู้ป่วยได้” ครั้งที่ 4

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.ณ บริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวย…

Read More

นครปฐม ผอ.รพ.นฐ. เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรในเครือข่ายในการให้การดูแลแบบประคับประคองแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 5

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม นายแพทย์ วีรศักดิ์ …

Read More

นครปฐม องคมนตรีติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

องคมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ …

Read More