คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ แถลงข่าวเดิน-วิ่งการกุศล นำรายได้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์…

Read More