จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม Kick Off เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินทวารวดีศรีนครปฐม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด ตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินทวารวดีศรีนครปฐม ณ บริเวณริมคลองเจดีย์บูชา หน้าวัดพระงาม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนในลักษณะบูรณาการ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนมาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร และการแสดงดนตรี การแสดงทางวัฒนธรรมในบริเวณถนนคนเดินทวารวดีศรีนครปฐม เพิ่มเติมจากร้านค้าเติมที่มีอยู่ รวมทั้งสิ้นประมาณ 600 ร้านค้า รวมถึงมีการตั้งจุดรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม Kick Off เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินทวารวดีศรีนครปฐม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด ตามนโยบายรัฐบาล
สำหรับกิจกรรมเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินทวารวดีศรีนครปฐม จะจัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกๆเดือน โดยจะจัดทุกสัปดาห์แรกของเดือนตลอดทั้งปี 2563 เพื่อสร้างความสุขให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย สร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับพื้นที่ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของพื้นที่เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้มาจับจ่ายใช้สอยรับรู้ถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นของนครปฐม อีกด้วย 

Related posts