ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร เข้ารับตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร เข้ารับตำแหน่งท้…

Read More