ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร เข้ารับตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร เข้ารับตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม โดยเริ่มเข้ารับตำแหน่งในวันนี้ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม และมีสื่อมวลชนร่วมต้อนรับ

เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูงตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 199/2563 ลงวันที่ 27 มกราคม โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

นายไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร เข้ารับตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 รวมระยะเวลา 2 ปี 3 เดือน กับ 26 วัน และเดินทางมารับตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (อำนวยการสูง) ณ วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

Related posts