ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร เดินทางสำรวจเส้นทางพร้อมหารือผู้ประกอบการในพื้นที่ปทุมธานี ในอำเภอคลองหลวงและอำเภอสามโคก ปทุมธานี

ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร เดินทางสำรวจเส้นทางพร้อมหารือผู้ประกอบการในพื้นที่ปทุมธานี ในอำเภอคลองหลวงและอำเภอสามโคก ปทุมธานี

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร โดย นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน เดินทางสำรวจเส้นทางพร้อมหารือผู้ประกอบการในพื้นที่ปทุมธานี ในอำเภอคลองหลวง และอำเภอสามโคก ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมเส้นทางในการเสนอขายให้แก่ผู้แทน สมาคมท่องเที่ยวนำโดยสมาพันธ์สมาคมท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งจะเดินทางเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในปทุมธานี วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร เดินทางสำรวจเส้นทางพร้อมหารือผู้ประกอบการในพื้นที่ปทุมธานี ในอำเภอคลองหลวงและอำเภอสามโคก ปทุมธานี
โครงการนี้ สำนักงานฯดำเนินการต่อยอดจากปี 2562 ซึ่งเน้นเสนอขายในปทุมธานีทั้งจากโครงการเที่ยวเสริมบุญกับหมอชัาง เที่ยวกลุ่มครอบครัวกับเพจพาลูกเที่ยวดะ ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี จึงทำต่อยอดในปี 2563

ในช่วงเข้า ได้เข้าพบหารือกับผู้บริหารพิพิธภัณธ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้รับรางวัล tourism award ปี 2562 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จากนั้นสำรวจพื้นที่วัดปัญญานันทาราม

ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร เดินทางสำรวจเส้นทางพร้อมหารือผู้ประกอบการในพื้นที่ปทุมธานี ในอำเภอคลองหลวงและอำเภอสามโคก ปทุมธานี

ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร เดินทางสำรวจเส้นทางพร้อมหารือผู้ประกอบการในพื้นที่ปทุมธานี ในอำเภอคลองหลวงและอำเภอสามโคก ปทุมธานี

ในช่วงบ่าย ได้กราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดสิงห์ พร้อมเยี่ยมชมแหล่งโบราณสถานสำคัญของตำนานเตาเผาตุ่มสามโคก หารือกับผู้บริหาร Pumpkin Art town และฟาร์มเห็ดป้านา

ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร เดินทางสำรวจเส้นทางพร้อมหารือผู้ประกอบการในพื้นที่ปทุมธานี ในอำเภอคลองหลวงและอำเภอสามโคก ปทุมธานี

ซึ่งหลังจากนั้นจะได้จัดทำเส้นทางเพื่อเสนอขายต่อกลุ่มผู้แทนสมาคมท่องเที่ยวต่อไป

ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร เดินทางสำรวจเส้นทางพร้อมหารือผู้ประกอบการในพื้นที่ปทุมธานี ในอำเภอคลองหลวงและอำเภอสามโคก ปทุมธานีRelated posts