การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานคร เดินทางทดสอบสินค้าทางการท่องเที่ยวพบปะ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และสอบถามสถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วงปัจจุบัน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานคร เดินทางทดสอบสินค้าทางการท่องเที่ยวพบปะ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และสอบถามสถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วงปัจจุบัน

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานคร โดย นางสาวพิมพก…

Read More

สคร. 5 ราชบุรี แนะผู้ปกครองและสถานศึกษา ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ระวังป่วยโรคมือ เท้า ปาก

สคร.5 ราชบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค เตือนผู้ปกครองและสถานศึกษาระวังเ…

Read More

พช.ร่วม การบินกรุงเทพ ดึงนักท่องเที่ยวเข้าหมูบ้าน OTOP นวัตวิถี สร้างรายได้สู่ชุมชน

พช.ร่วม การบินกรุงเทพ ดึงนักท่องเที่ยวเข้าหมูบ้าน OTOP นวัตวิถี สร้างรายได้สู่ชุมชน

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 17 สำนักงานใหญ่บางกอกแอร์เ…

Read More