นครปฐม หารือพัฒนาคลองเจดีย์บูชาอย่างยั่งยืนตามหลักประชารัฐ

นครปฐม หารือพัฒนาคลองเจดีย์บูชาอย่างยั่งยืนตามหลักประชารัฐ

วันนี้ (8 ก.ย.63) ที่ที่ห้องประชุมพิมานปฐม ศาลากลางจังหวัดนคปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าร…

Read More

นครปฐม ประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

นครปฐม ประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

วันนี้ (8 ก.ย.63) ที่ห้องประชุมพิมานปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รอ…

Read More