น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานีนำภารกิจ “ศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน” ออกให้บริการชุมชน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานหลักปรัชญา…

Read More

สคร. 5 ราชบุรี เตือนระวังเด็กป่วย “โรคมือ เท้า ปาก” เน้นคัดกรองและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

สคร.5 ราชบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค แนะช่วงเปิดเทอมขอให้ผู้ปกครองและ…

Read More