นครปฐม เตรียมจัดงาน Nakhonpathom Coconut Summer Fest.2022 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา

จังหวัดนครปฐม เตรียมจัดงาน Nakhonpathom Coconut Summer Fest.2022 ณเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา โด…

Read More

เอไอเอสร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่คว้า AIS  STICKERS  DESIGN  CONTEST  FOR  UNIVERSITY 2022

จากที่เอไอเอสได้ออกแคมเปญ ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ (Line Sticker) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตน…

Read More