นครปฐม..รองผู้ว่าฯ ชื่นชม รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดได้ดีเยี่ยม

นครปฐม..รองผู้ว่าฯ ชื่นชม รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดได้ดีเยี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ชื่นชม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม ) ที่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดนครปฐม และสามารถเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆ ได้อย่างดี

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม ) อำเภอพุทธมณฑล ร่วมกับ นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะช่วงการระบาดของโควิด-19 และได้กำชับให้ศึกษาธิการจังหวัดดูแลสถานศึกษาในพื้นที่ ให้ดำเนินการตามมาตรการทั้ง 6 มาตรการของจังหวัดนครปฐมอย่างเคร่งครัด วันนี้ตนเองได้มาตรวจเยี่ยมห้องเรียน โรงอาหาร และพื้นที่ต่างๆ ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ต้องขอชื่นชม ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ดำเนินการตามมาตรการ 6 ด้าน ที่จังหวัดกำหนดได้อย่างดี ในช่วงนี้ซึ่งเริ่มเปิดภาคเรียน เป็นช่วงของการปรับตัว ผู้ปกครองและนักเรียนอาจจะยังไม่คุ้นชิน แต่ถ้าดำเนินการตามมาตรการที่จังหวัดนครปฐมกำหนด ทุกคนจะปลอดภัยจากโควิด-19 แน่นอน

ด้าน นายสุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่เกิดสถานการณ์ใหม่ๆ มีการอบรมบุคลากร รวมถึงสื่อสารไปยังผู้ปกครอง ในสร้างความตระหนัก รู้จักสังเกตอาการ เพื่อลดการแพร่ระบาด สำหรับช่วงเปิดภาคเรียนนี้มีการจัดให้นักเรียนมาเรียนแบบผสมผสาน ให้นักเรียนที่อยู่หอพักเรียนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนนักเรียนไปกลับแบ่งการเรียนการสอนเลขคู่ และเลขคี่ สลับกันทีละสัปดาห์ ช่วงที่ไม่ได้มาเรียนจะเรียนออนไลน์ที่บ้าน ส่วนอาคารสถานที่มีการขยายเพื่อรองรับจำนวนนักเรียน มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนขึ้นอาคารเรียนและประจำห้องเรียน คาดว่ามาตรการต่างๆ ที่ทางโรงเรียนดำเนินการ จะช่วยป้องกันไม่ให้นักเรียนติดเชื้อโควิด-19 ได้มากที่สุด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าวRelated posts