AIS อุ่นใจ Cyber สะท้อนปัญหาการเรียกชื่อล้อเลียน สร้างความอับอาย กระทบต่อการใช้ชีวิต ชวนคนไทยหยุดการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ “โปรดเรียกฉันด้วยชื่อฉัน” ในวัน Stop Cyberbullying Day

วันศุกร์ที่ 3 เดือนมิถุนายนของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันหยุดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์” หรื…

Read More

จัดหางานจังหวัดนครปฐม จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ แก่ครู อาจารย์ เพื่อถ่ายทอดสู่นักเรียน นักศึกษา ให้สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐ…

Read More

สคร. 5 ราชบุรี ห่วงผู้สูงอายุพลัดตกหกล้มในช่วงฤดูฝน

สคร.5 ราชบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขห่วงใยผู้สูงอายุ…

Read More